RACE

Registratie Applicatie voor Competitieve Evenementen is een van de producten van Joris Software.
RACE zet in korte tijd de gegevens van de deelnemers aan een snelheidswedstrijd, zoals een marathon, en de elektronische waarnemingen bij elkaar. Na beoordeling van de waarnemingen worden de eindtijden (netto en bruto) berekend en wordt de uitslag bepaald. Daarbij wordt aan iedere loper zowel een plaats binnen de afstand als binnen het geslacht en binnen de betreffende categorie toegekend.
RACE levert deze gegevens desgewenst in verschillende formaten aan, voor publicatie op internet of in gedrukte vorm, maar ook voor de verspreiding van de uitslagen onder de deelnemers.

In overleg kan RACE uitgebreid worden met extra onderdelen die u nodig heeft voor uw wedstrijd. Ook kan Joris Software u op andere punten bijstaan bij het realiseren van uitslagen voor uw wedstrijd.

RACE wordt gebruikt bij de Leiden Marathon.